icon

NATURAL BOR GÜBRE TARIM, HAYVANCILIK LTD.ŞTİ

ECOBOR sıvı gübre yaklaşık on yıl önce düşünülmüş ve çalışmaları üniversite ortamında başlatılmıştır. Ürünün ortaya çıkması ve denemeleri yıllar almıştır. 3 yıl kadar önce denemeler sonuca ulaşmış ve Türk tarımının kullanımına sunulmuştur.
Türk tarımı ve toprakları yıllardır birçok sağlığa zararlı kimyasallarla tanışmış ve on yıllardır bunlar kullanılmaktadır.

0 224 443 7 666

Merkez:Alaaddinbey Mah. Çiftlik (380) Cad. No: 9F Nilüfer / BURSA

Arge :Üçevler, 81. Sk. No: 1/A, 16120 Nilüfer/Bursa

sıvı bor gübre

Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarım, uzun vadeli tarımsal üretim sistemlerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, tarımsal faaliyetlerin doğal kaynakları koruma, çevre üzerinde olumsuz etkileri minimize etme, toplumun sağlığını ve refahını artırma, biyolojik çeşitliliği destekleme ve gelecek nesillere verimli bir şekilde tarım alanları bırakma amacını taşır. Sürdürülebilir tarımın önemi şu şekilde özetlenebilir:

Doğal Kaynakların Korunması: Sürdürülebilir tarım, toprak, su, hava ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eder. Toprak erozyonunun önlenmesi, su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi gibi önlemlerle tarımın doğal ekosistemlere olan etkisi minimize edilir.

Çevresel Etkilerin Azaltılması: Geleneksel tarım yöntemlerinde yaygın olarak kullanılan kimyasal gübreler, pestisitler ve diğer tarım ilaçları çevresel kirliliğe ve toksik etkilere yol açabilir. Sürdürülebilir tarım, kimyasal kullanımını azaltarak ve alternatif yöntemlere yönelerek çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlar.

İklim Değişikliğiyle Mücadele: Sürdürülebilir tarım, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar. Karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, organik madde miktarının artırılması gibi uygulamalarla tarımsal faaliyetlerin iklim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir.

Sağlıklı Gıda Üretimi: Sürdürülebilir tarım yöntemleri, sağlıklı ve besleyici gıdaların üretimini teşvik eder. Pestisit ve kimyasal kalıntıların azaltılması, doğal yetiştirme yöntemlerinin tercih edilmesi ve toprak sağlığının korunmasıyla besin değeri yüksek ürünler elde edilebilir.

Toplum Sağlığının ve Refahının Artırılması: Sürdürülebilir tarım, toplum sağlığını ve refahını artırır. Kimyasal kullanımının azaltılması, sağlıklı gıda tüketimi, tarım işçilerinin güvenli çalışma koşulları ve sosyal adaletin gözetilmesi, toplumun genel refahını destekler.

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir tarım yöntemleri, çiftçilerin gelirini artırabilir. Verimli kaynak kullanımı, maliyetleri düşürme, pazar taleplerine uyum sağlama ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin teşvikler ve sertifikalar gibi faktörlerle ekonomik sürdürülebilirlik sağlanabilir.

Sürdürülebilir tarım, tarım sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için önemli bir adımdır. Hem çevresel hem de sosyal etkileri göz önünde bulunduran bu yaklaşım, sağlıklı bir gelecek için tarımsal faaliyetlerin daha sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlar.

Anket