Meyvelerde ECOBOR


Bor elementi meyve ağaçları için çiçek açma, meyve verme ve meyve kalitesi yönünden vazgeçilmez bir mikro besleyicidir. Yeterli miktarda bor içeren bir meyve ağacında, çiçek açımında ve meyve kapasitesinde artış ayrıca meyvenin içinde ve kabuğunda gözlemlenen yaralanma ve çürümelerde düşüş, şeker ve besleyicilerin yapraklardan meyveye iletiminde hızlanma, gelişememiş dalların sayısında azalma, buna bağlı olarak daldan düşen meyve sayısında azalma gözlenmektedir.

Bitkilerin gelişimlerini tamamlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları bor miktarı oldukça azdır. Bu sebeple uygulamada oldukça hassas davranılmalı, toprak analizi yapılmadan bitkiye bor takviye edilmemelidir. Bitki türleri arasında olduğu gibi, aynı türün çeşitleri arasında da bor kapsam ve toleranslarında önemli farklılıklar bulunabilmektedir. Örneğin hektar başına şekerpancarında 3 kg bor uygulanırken, bu miktar buğday için 1 kg olabilmektedir.

Bor, toprak bünyesine farklı bor kaynakları (borik asit, boraks vs) kullanılarak uygulanabilmektedir. Üzerinde durulması gereken nokta, uygulanacak bor kaynağının toprağın pH değerini bozmayacak şekilde nötr ve uygulama sırasında kolay çözünebilir olmasıdır.

Elma, armut, incir, turunçgiller, kivi, muz, incir vb.

Meyvelerde ECOBOR eksikliği durumunda;

 • Gövde sistemi zayıflar,
 • Gelişme geriliği,
 • Erken çiçek açma ve erken olgunlaşma,
 • Meyvelerin olgunlaşmadan renklenmesi,
 • Meyve görünümlerinde matlık ve küçüklük,
 • Çekirdek evlerinde mantarlaşma,
 • Meyve üzerlerinde çatlaklar,
 • Meyve içlerinde kararmalar, iç sulanması,
 • Düşük sıcaklıklarda zarar görme,
 • Yaşlanma ve fizyolojik bozukluklar meydana gelir.

ECOBOR’un Meyvelerde Etkileri

 • Büyümeyi etkileyen hormonların oluşmasını artırır,
 • Kök gelişimi artırır,
 • Güçlü bir gövde yapısının oluşmasını sağlar,
 • Tomurcuk ve çiçek oluşumunu artırır,
 • Meyve sayısında artış sağlar,
 • Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir,
 • Meyvelerin lezzet kalitesini yükseltir,
 • Verim artışı sağlar,
 • Zararlı böcekleri bitki üzerinden uzak tutar,
 • Mantari Bakteriyel hastalık etmenlerinin bitkilere bulaşmasını engeller.
Henüz Resim Eklenmemiş
Henüz Video Eklenmemiş
Henüz Ürün Eklenmemiş